Zakres prac: Budowa linii napowietrznej i kablowej